Apel Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

0407.2013

Szanowni Państwo

W Sejmie RP trwają prace nad przygotowaniem nowej ustawy o ogrodnictwie działkowym. Ustawy, która ma kluczowe znaczenie dla dalszego istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce.

Posłowie decydować będą na jakich zasadach mają działać ogrody działkowe w przyszłości. Od treści zapisów nowej ustawy zależeć będzie jakie prawa i obowiązki mają przysługiwać działkowcom.

Niezwykle istotne jest, aby Posłowie pamiętali o tym, dla kogo piszą nowe prawo, tak jak my będziemy pamiętać przy okazji najbliższych wyborów, kto był przyjaciele ogrodów działkowych a kto nie.

Do tej pory społeczność działkowców wspólnie zrobiła bardzo wiele opracowując obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i zbierając dla niego szerokie poparcie społeczne. To jednak nie wystarczy.

Dlatego zwracam się do Państwa z apelem. Zaznaczmy wyraźnie swoje stanowisko i oczekiwania wobec nowej ustawy. Wyraźmy poparcie dla obywatelskiego projektu, istnienia ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców.

Z apelem i prośbą zwracam się do wszystkich działkowców jak również do organów samorządowych w ogrodach. Wysyłajmy pisemne stanowiska i apele. Kierujmy je do parlamentarzystów biorących udział w opracowaniu nowego prawa. Kierujmy je także do przedstawicieli władz wykonawczych i samorządowych. Chciejmy by głos indywidualnego działkowca nie został pominięty.

Z wyrazami szacunku

Prezes OZ PZD Gdańsk

Czesław Smoczyński