Narada prezesów okręgów PZD w dniu 29 kwietnia 2021 r. - 04.05.2021

0405.2021

W dniu 29 kwietnia 2021 roku  odbyła się  narada prezesów okręgów PZD.

Spotkanie, w którym udział wzięli   prezesi wszystkich Okręgów PZD, przeprowadzone zostało w trybie zdalnym on-line. Naradę otworzył i prowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes PZD witając uczestników wyjaśnił, że celem narady jest bliższe poznanie sytuacji w ROD i okręgach, przede wszystkim w związku z aktualnym brakiem możliwości przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD z powodu obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.  Poznanie problemów, z jakimi zmagają się ogrody pozwoli ukierunkować organy na problemy, które są dziś najważniejsze dla zarządów ROD. Niewątpliwie najważniejszym problemem dziś są walne zebrania. Prezes PZD wskazał, że biorąc pod uwagę postępujący program szczepień oraz przesunięcie terminu odbywania walnych zebrań PZD w bieżącym roku do 31 sierpnia br. sprawdzi się prawdopodobnie prognoza, że od czerwca będzie można odbywać walne zebrania, zaczynając od małych ROD, w których jest do 50 działek. Dlatego też, zarządy ROD muszą być przygotowane do walnych zebrań tak, by w razie luzowania obostrzeń odnośnie zgromadzeń, móc niezwłocznie zwołać walne zebrania.

Sytuację w ogrodach w swoich okręgach przedstawiło 10 prezesów okręgów PZD: w Lublinie, Łódzkiego, w Poznaniu, Sudeckiego, Pomorskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Podlaskiego, w Zielonej Górze oraz w Pile.

Z wypowiedzi przedstawicieli okręgów wynika, że sytuacja w ROD jest różna. Ogrody radzą sobie finansowo w różnym stopniu. Te ogrody, które w 2020 nie odbyły walnych zebrań mają słabszą sytuację finansową, bo  uchwalone w 2019 r. opłaty w czasach inflacji i wzrostu kosztów działalności nie wystarczają dla zrównoważenia przychodów i kosztów. W tych ogrodach szczególnie niezbędne jest przeprowadzenie walnych zebrań, głównie dla uchwalenia nowych opłat ogrodowych.  Pozostałe ROD również nie dopuszczają możliwości nie odbycia walnego zebrania w 2021 roku. Wiele zarządów ROD dąży do realizacji inwestycji, które w roku 2020 były ograniczone, stąd też widzą ogromną potrzebę podjęcia decyzji przez walne zebranie, by przez kolejny rok nie był hamowany rozwój ROD. Ponadto wiele zarządów ROD występuje o dofinansowanie inwestycji do samorządów, gdzie uchwalenie opłat partycypacyjnych jest warunkiem koniecznym zgromadzenia wkładu własnego na realizację zadania.

Obecnie, aby zachować płynność finansową, zarządy ROD korzystają z możliwości pobierania zaliczek na poczet opłat ogrodowych, do czego upoważnił je Krajowy Zarząd PZD uchwałą 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznych wywołanym przez COVID-19.

Z wystąpień prezesów Okręgów wynikało również, że w ROD panują nastroje zniecierpliwienia sytuacją i brakiem możliwości podejmowania działań, które są uzależnione od decyzji walnego zebrania. Wiele zarządów ROD spotyka się w występującymi emocjami i kontrowersjami w kontaktach z działkowcami, którzy nie raz nie przyjmują do wiadomości podwyżek opłat za media dostarczane do ROD i trybu ich wprowadzania w okresie pandemii.

Okręgi również przygotowują się do walnych zebrań. Okręgowe Zarządy PD powołały zespoły do obsługi walnych zebrań, odbywają się szkolenia dla zespołów oraz dla prezesów zarządów ROD. Szkolenia przeważnie odbywają się w sposób zdalny, co jest nową i jedyną obecnie metodą przeprowadzania szkoleń, która w wielu okręgach już się przyjęła.

Uczestnicy podkreślali, że ROD z optymizmem podchodzą do statutowej możliwości odbywania konferencji delegatów w większych ogrodach, co w dzisiejszych pandemicznych czasach jest szczególnie cennym rozwiązaniem, ograniczającym ilość uczestników, a w ten sposób zmniejszającym ryzyko zachorowania.

Prezes PZD podsumował naradę, przedstawił wynikające z wystąpień wnioski do dalszej działalności. Koniecznym jest monitowanie sytuacji epidemiologicznej, zmieniających się obostrzeń i pilnego przenoszenia tych zmian na grunt PZD, a szczególnie ROD przez Krajowy Zarząd PZD. Prezes zapowiedział, że Krajowy Zarząd PZD jak tylko Rada Ministrów złagodzi obostrzenia i pojawi się możliwość przeprowadzenia walnych zebrań, choć w małych ROD, natychmiast podejmie stosowne decyzje, które przekaże do zarządów ROD i okręgów PZD. Prezes podkreślił, że przekazane do druku zostały zawiadomienia na walne zebrania w ROD, które trafią do Okręgów w pierwszej połowie miesiąca.

Prezes podkreślił rolę osób obsługujących walne zebrania w tym roku oraz konieczność dobrego ich przygotowania merytorycznego, co jest szczególnie ważne  w tym roku, z uwagi na problemy w ROD, które pojawiły się w związku z brakiem możliowości przeprowadzenia walnego zebrania, a także z ograniczeniem kontaktów z powodu pandemii.

Prezes PZD podkreślił, iż mimo pandemii, struktury PZD funkcjonują i realizują swoje zadania, za co podziękował prezesom okręgów PZD.

Na koniec Prezes zaapelował do uczestników o rozwagę, dbanie o bezpieczeństwo i przede wszystkim przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zgromadzeń i spotkań.

 

Zofia Rut-Skórzyńska

Galeria