Spotkanie z zarządami ROD w Malborku

1612.2016

Przed południem odbyło się spotkanie z zarządami ROD z powiatów malborskiego, kwidzyńskiego, nowodworskiego, sztumskiego. Tradycyjnie już, spotkanie rozpoczął Prezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku pan Czesław Smoczyński. Prezes zapoznał wszystkich obecnych z aktualną sytuacją w naszej organizacji, poruszył kwestię ostatnich ataków medialnych na PZD, a także sprawy bieżące i organizacyjne. Przypomniał także o wszelkich zasadach dotyczących walnych zebrań ROD.

img_4001

Podobnie jak we wcześniejszych spotkaniach następnie głos zabrała pani Magda Trapkowska, która przybliżyła obecnym zasady prowadzenia zadań inwestycyjno-remontowych. Prezentacja przygotowana przez inspektora do spraw inwestycji spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Następnie poruszone zostały sprawy terenowo-prawne. Przypomnieniem były kwestie dotyczące ustalania praw do działki, wypowiadania dzierżawy działkowej oraz związanych z tym wymogi. Przedstawiliśmy także możliwości pozyskiwania środków z funduszy miejskich w tzw. otwartych konkurach ofert.

img_4005

Na koniec głos zabrał pan Franciszek Potulski, przewodniczący komisji do spraw współpracy PZD z jednostkami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi i innymi organizacjami. Opowiedział o najbliższych planach na przyszłość oraz o możliwościach nawiązania współpracy, szerszego działania na rzecz ogrodów oraz pozyskiwania partnerów i przyjaciół.