Posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego - 01.12.2021

0112.2021

W dniu 26.11.2021 roku w  ROD im. Jakuba Wejhera w Wejherowie odbyło się posiedzenie  Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego. Zebranie otworzył Przewodniczący Kolegium Ryszard Bielec.

 

W ramach odbytego Kolegium przeprowadzono szkolenie Zarządów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD powiatu wejherowskiego. Z ramienia Okręgu Pomorskiego PZD uczestniczył Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Mieczysław Kamiński oraz Dyrektor Biura Andrzej Łockiewicz. Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Mieczysław Kamiński przekazał pozdrowienia i życzenia od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego. Przedstawił aktualną sytuację w PZD, a Dyrektor omówił sytuację w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku.

Podczas spotkania zostały omówione Walne Zebrania Sprawozdawcze odbyte w 2021 roku  oraz  tematy związane z prowadzeniem inwestycji i remontów w ROD, w tym rolę i zadania Komisji Rewizyjnych ROD. Ponadto poruszono tematy związane z RODO oraz OFK. Dokonano również oceny działalności Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego, które jest dobrą płaszczyzną do wymiany informacji oraz podejmowania współpracy pomiędzy poszczególnymi Zarządami ROD.

 

Na koniec posiedzenia uczestników zapoznano ze wszystkimi bieżącymi sprawami z zakresu funkcjonowania poszczególnych ogrodów, w tym ze współpracą z Urzędem Miasta Wejherowo w ramach ochrony środowiska związanego przede wszystkim z wycinką drzew.

  

Ryszard Bielec

Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego

 

                                                                                                                   

   

Galeria