Spotkanie z Posłem na Sejm RP Jerzym Borowczakiem w Okręgu Pomorskim

2801.2020

W dniu 27 stycznia 2020 roku w siedzibie Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Jerzym Borowczakiem.

Głównym tematem spotkania były zmiany w ustawie o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli: Józef Matwies Prezes Okręgu Pomorskiego PZD, Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD, Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Franciszek Potulski członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD zwrócił uwagę Posła, na fakt uchwalenia przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2020 roku nowelizacji Prawa budowlanego, której zapisy są nie do przyjęcia przez działkowców i ich samorządy ogrodowe, bowiem legalizują samowole budowlane. Stwierdził, że nie można zgodzić się, aby znowelizowana ustawa faworyzowała działkowców nieprzestrzegających przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD wraz z Wiceprezesem Okręgu Pomorskiego PZD i członkiem Okręgowej Rady Pomorskiej PZD poinformowali Posła, że Polski Związek Działkowców reprezentujący ponad milion członków z niezrozumiałych powodów został pominięty w pracach legislacyjnych. Zwrócili uwagę, że skutki legalizacji altan ponadnormatywnych w ogrodach działkowych poniosą działkowcy przestrzegający przepisy ustawy a uchwalona abolicja zagrozi funkcjonowaniu ogrodów działkowych i tym działkowcom, dla których działka jest wyłącznie miejscem rekreacji i wspomagania skromnych domowych budżetów wyhodowanymi warzywami i owocami. 

Reprezentanci Okręgu Pomorskiego PZD zwrócili się do Pana Posła z apelem o udzielenie poparcia dla stanowiska Krajowego Zarządu PZD z 23 stycznia 2020 roku zawierającego poprawki proponowane przez Związek do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Poinformowali, że w dniu 28 stycznia 2020 roku Okręgowy Zarząd Pomorski PZD wraz z Okręgową Komisją Rewizyjną PZD skierują swoje stanowisko do wszystkich Posłów na Sejm RP wybranych w naszym województwie oraz do Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu RP.

Poseł na Sejm RP Jerzy Borowczak poinformował, że w trakcie prac w Sejmie RP przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej wnosili o wyłączenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i terenów zalewowych z tej nowelizacji Prawa budowlanego, jednakże zgłaszane wnioski zostały odrzucone. Stwierdził, że w całej rozciągłości podziela obawy zgłaszane przez Związek i w trakcie tego spotkania podjął natychmiastowe działania, celem zainteresowania m.in. Senatora Leszka Czarnobaja i Senatora Sławomira Rybickiego tym problemem, by wraz z innymi udzielili swego poparcia dla zgłaszanych poprawek przez PZD dotyczących przeciwdziałaniu legalizowaniu samowoli budowlanych w ROD.

 

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD

Jarosław Parus

 

Galeria