Gdyńskie Kolegium Prezesów Zarządów ROD podpisało porozumienie z władzami samorządowymi Miasta Gdyni

2912.2016

Dzień 28 grudnia 2016 roku, dla gdyńskich ogrodów stał się data historyczną. W tym dniu przedstawiciele Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych  podpisali porozumienie o współpracy z władzami samorządowymi Miasta Gdyni.

Podpisany dokument otwiera nowy rozdział w działalności gdyńskich ogrodów zrzeszonych w ramach Polskiego Związku Działkowców. Zostały unormowane zasady współpracy. Ogrody, ze swej strony będą kontynuowały swoją politykę „otwartych drzwi”.  Otwarcie naszych ogrodów na współpracę z lokalnym społeczeństwem istnieje od kilku lat. W ogrodach, współpraca realizowana jest na wiele sposobów.

Zgodnie z zapisami w planach zagospodarowania miasta oraz najnowszymi trendami wyrażanymi przez jego władze, ogrody mają stać się miejską ostoja zieleni.

Przed gdyńskim kolegium oraz prezesami ogrodów otwiera się nowa możliwość wkomponowania się na stale w struktury miasta. Jednocześnie jest to olbrzymie wyzwanie dla kolegium w realizacji zadań oraz wykorzystania możliwości.

Przewodniczący Kolegium Leonard Niewiński

Sekretarz Kolegium Danuta Sompolińska