Komunikat KR PZD: Opłaty w ROD bez zmian

0112.2015

W dniu 25 listopada 2015r KR PZD podjęła decyzje finansowe odnoszące się do wszystkich ROD prowadzonych przez PZD. Jak wynika z przyjętych uchwał, w 2016 r. te z obciążeń finansowych działkowców, o których wysokości decyduje KR PZD, mają pozostać na tegorocznym poziomie.

Uchwałą nr 4/IV/2015 ustalono wysokość składki członkowskiej w PZD. Pozostała ona na dotychczasowym poziomie - w 2016 r. nadal ma wynosić 6 zł. W przypadku małżonków, gdy oboje są członkami PZD, płacą oni po 3 zł. Zgodnie z uchwałą KR PZD środki pochodzące ze składek w całości pozostaną  w dyspozycji zarządu ROD z przeznaczeniem na koszty działalności statutowej prowadzonej w  ogrodzie.

Poza decyzją w/s składki członkowskiej, KR PZD podjęła także uchwałę nr 3/IV/2015 o zasadach partycypacji ROD w kosztach działalności prowadzonej na rzecz ogrodów i działkowców przez jednostki okręgowe i krajową PZD. Również w tym przypadku utrzymano ubiegłoroczny poziom obciążeń. W 2016 r. tzw. partycypacja nadal ma wynosić równowartość 7 gr. za m2  działki.

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o ROD i statutem PZD, uchwalanie opłat ogrodowych służących pokryciu kosztów funkcjonowania ROD, należy do kompetencji walnych zebrań. Z uwagi na strukturę PZD, organizacji ogólnokrajowej, ze szczeblami regionalnymi i ogrodowymi, cześć zadań związanych z działaniem ROD nie jest jednak realizowana bezpośrednio w ogrodzie, ale na szczeblu okręgu i krajowym. Dlatego też, zgodnie ze statutem PZD, część środków z opłaty uchwalanej przez walne zebranie przekazywana jest przez zarząd ROD do okręgów. W/w uchwała nr 3/IV/2015 służy właśnie określeniu zasad rozliczania się ROD z tego tytułu. Środki przekazane z ogrodów służą na pokrycie kosztów działalności prowadzonej na rzecz ROD i działkowców przez struktury okręgowe i krajowe PZD. Zgodnie z decyzją KR PZD podział wpłat przekazanych z ROD w ramach partycypacji ma być następujący:

65 % pozostanie w dyspozycji okręgu;

30 % pozostanie w dyspozycji jednostki krajowej PZD;

3%    zasili Fundusz Samopomocowy PZD;

2%    zasili Fundusz Obrony ROD.