Posiedzenie Kolegiów Prezesów w sprawie zmiany ustawy - Prawo budowlane legalizującej samowole budowlane

2901.2020

W dniu 27 stycznia 2020 r. Prezes Okręgu Pomorskiego zwołał pilnie posiedzenie Przedstawicieli Kolegiów Prezesów, którego głównym tematem była uchwalona w dniu 23 stycznia 2020 r. zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Prezes Okręgu Józef Matwies wprowadził wszystkich obecnych w temat posiedzenia oraz zaapelował o podjęcie działań przez Pomorskie Kolegia Prezesów, zarządy ROD i działkowców zmierzających do wysyłania apeli i stanowisk do parlamentarzystów wywodzących się z Okręgu Pomorskiego.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Bogusław Dąbrowski powiedział, że Okręg podejmując działania jest zobowiązany w stosunku do tych działkowców, którzy przestrzegają przepisów dotyczących budowy altan ogrodowych. Przepisy zawarte w ustawie zmieniającej Prawo budowlane są krzywdzące, szczególnie dla działkowców, którzy posiadają altany do 35 m(2).

Członek Okręgowej Rady Pomorskiej Franciszek Potulski stwierdził, że należy jak najszybciej przesłać apele i stanowiska do Senatu, gdyż jest nadzieja, że Senatorowie wysłuchają argumentów wskazanych przez Polski Związek Działkowców. Występuje zagrożenie wzmożenia likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych na skutek uchwalonych przepisów zmieniających Prawo budowlane, które w efekcie mogą doprowadzić do demoralizacji społecznej.

Uczestnicy posiedzenia podczas dyskusji, jednomyślnie stwierdzili, że Rodzinne Ogrody Działkowe, tereny zalewowe, tereny ochrony przyrody powinny zostać wyłączone spod abolicji samowoli budowlanych, proponowanych w ustawie zmieniającej Prawo budowlane, której przepisy stoją w sprzeczności z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

W drugiej  części posiedzenia dyskutowano o bieżących sprawach wynikających ze zmian w gospodarce odpadami komunalnymi. Było to już drugie spotkanie w tej sprawie, pierwsze odbyło się  w dniu 8 stycznia 2020 r. i miało na celu zapoznanie się Kolegiów Prezesów z zasadami dotyczącymi gospodarki odpadami w gminach, powiatach i miastach, na których obszarze znajdują się ich ROD-y. Na potrzeby tej części spotkania został zaproszony Pan Janusz Kupcewicz-Szwoch wiceprezes zarządu Gdańskich Usług Komunalnych, który przedstawił najbardziej istotne zmiany dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w rodzinnych ogrodach działkowych:

  • konieczność selektywnej zbiórki odpadów przez ROD
  • dzierżawę lub zakup pojemników na odpady minimum dla 5 frakcji
  • złożenie deklaracji na wywóz sezonowy dla ROD w okresie kwiecień-październik
  • wybór dowolnego operatora (taka możliwość nastąpi od 6 września 2020 r. )
  • możliwość negocjowania warunków wywozu odpadów w przypadku wspólnego działania kilku ROD.

Poinformował również, że Gdańskie Usługi Komunalne wprowadziły do końca roku 2020 promocję na dzierżawę pojemników.

Zob. http://www.pzdgdansk.pl/aktualnosc/2374-promocja-na-dzierzawe-pojemnikow-na-smieci-dla-rod

Zob. również http://www.pzdgdansk.pl/aktualnosc/2377-zmiany-dla-rod-w-systemie-gospodarki-odpadami-komunalnymi-w-gdansku-od-dnia-1-lutego-2020-r

Zebrani podczas dyskusji wymieniali się doświadczeniami oraz informacjami w zakresie opłat, edukacji dotyczącej prawidłowego segregowania śmieci oraz egzekwowania tego obowiązku od działkowców. Prawidłowe segregowanie jest gwarancją mniejszych opłat za wywóz odpadów z ROD, za które płacą działkowcy.

Dyrektor biura zapowiedziała, że w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ROD odbędzie się w niedługim czasie szkolenie w Okręgu przeprowadzone przez specjalistów z Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku. Gdańskie ROD otrzymają tablice informacyjne o segregacji do wiat smietnikowych oraz plakaty i ulotki do powieszenia na tablicach informacyjnych w ROD. Wydział Gospodarki Komunalnej przygotuje również dla działkowców z Gdańska specjalne ulotki informujące o sposobie segregacji.

Kolegia Prezesów w poszczególnych powiatach Okręgu Pomorskiego będą zaopatrywać się w materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące segregacji odpadów w urzędach swoich miast i gmin.

     

Beata Milianowska

dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego

 

Galeria