Starogard Gdański - spotkanie z zarządami ROD z powiatu

1212.2016

Kolejne spotkanie z zarządami ROD zostało zakończone. Tym razem Prezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku oraz przedstawiciele biura Okręgu Pomorskiego spotkali się z zarządami ROD z terenu powiatu starogardzkiego.

W pięknie urządzonej sali - świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Kociewie" - poruszyliśmy najważniejsze kwestie aktualnej sytuacji PZD oraz zadaniami, jakie są teraz stawiane przed organizacją. Prezes OZP PZD w Gdańsku poinformował wszystkich obecnych o manipulacjach medialnych jakie dotknęły Związek. Zaapelował także o to aby dbać o opinię na temat naszej organizacji oraz reagować na wszelkie kłamstwa i pomówienia, jakie są kierowane pod adresem PZD.

img_3910

Swój głos zabrali także: inspektor do spraw inwestycji - pani Magda Trapkowska, która przybliżyła temat prowadzenia zadań inwestycyjno-remontowych, starszy inspektor do spraw terenowo-prawnych Artur Lemański, który zwrócił uwagę na sposoby nabywania praw do działki, wypowiedzeń oraz niuansów prawnych, oraz instruktor ogrodniczy - pani Marianna Hukała-Niemczuk, która przedstawiła sprawy oświatowe i społecznej służby instruktorskiej. Głos zabrał także przewodniczący okręgowej komisji do spraw współpracy z samorządem terytorialnym, partiami politycznymi i innymi organizacjami - pan Franciszek Potulski, który nakreślił kierunki rozwoju współpracy pomiędzy PZD a innymi podmiotami.

Spotkanie przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze, a zakończyło się złożeniem życzeń przez Prezesa Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku oraz pracowników biura Okręgu.