Prezydium KR PZD o pseudo uwłaszczeniu działkowców

2910.2013

W dniu 28 października odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, w którym wzięli również  udział przedstawiciele działkowców z całego kraju. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie podyktowane było potrzebą wypracowanie stanowiska w sprawie art. 30 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dotyczącego  tzw. pseudo uwłaszczenia działkowców.

PO proponuje zapis niezgodny z Konstytucją 

Prezes PZD przypomniał, że  w minionym tygodniu (czwartek) odbyło się spotkanie przedstawicieli działkowców (Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz  pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego) z posłami Platformy Obywatelskiej (jego przewodniczącym Rafałem Grupińskim, przewodniczącym Komisji Infrastruktury Stanisławem Żmijanem oraz posłami Krystyną Sibińską, Markiem Łapińskim). Jak podkreślał prezes Eugeniusz Kondracki Platforma nadal stara się forsować zapis wprowadzający tzw. „pseudo uwłaszczenie” działkowców.  Tymczasem jeżeli zapis ten stałby się prawem, to istniałoby realne zagrożenie, że ustawa szybko trafiłaby do Trybunału Konstytucyjnego o czym otwarcie mówi Związek Miast Polskich. Prezes PZD podkreślił także, że zachowanie art. 30 w wersji proponowanej przez PO pociągałoby za sobą potrzebę zmiany całego projektu i rozpoczęcie jego procedowania od początku. „Poprawki należałoby wprowadzić do preambuły oraz  35 artykułów i 87 ustępów, co oznacza, że ustawa nie miałaby szans na wejście w życie przed 21 stycznia 2014r. Jedynym rozwiązaniem pozostaje uregulowanie tej sprawy w innym dokumencie prawnym” – mówił prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Więcej informacji na temat minionych obrad pod niższym linkiem:

Prezydium KR PZD o pseudo uwłaszczeniu działkowców