Nowy dom działkowca w ROD "ORLIK" w Gdańsku

0907.2020

W dniu 6 lipca na terenie ROD "Orlik" w Gdańsku odbyło się przekazanie nowo wybudowanego domu działkowca. W odbiorze ze strony PZD uczestniczyli:

Józef Matwies - Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku oraz Leonard Niewiński - Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku oraz przedstawiciele zarządu ROD "Orlik". Inwestycja związana była z realizacją przez miasto Gdańsk przedsięwzięcia drogowego pn. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej. Lokalizacja dotychczasowego obiektu kolidowała z planowaną trasą tramwajową, dlatego też niezbędne było odtworzenie budynku w nowej lokalizacji. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12 września 2018 r. w Gdańsku między Gminą Miasta Gdańska a Polskim Związkiem Działkowców - Okręg Pomorski w Gdańsku w miejsce zlikwidowanego Domu Działkowca w ROD "Orlik" likwidator był zobowiązany do odtworzenia tego obiektu w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

  

Dom działkowca jest zrealizowany w nowej technologii. Wyposażony jest w nowoczesne i estetyczne sanitariaty, dwa zaplecza socjalne, pomieszczenie techniczne, magazynowe oraz salę posiedzeń zarządu. Na podstawie zgodnej opinii zarządu ROD obiekt w pełni zaspokaja potrzeby ogrodu.

  

Zarządowi ROD "Orlik" oraz działkowcom życzymy, aby w domu działkowca było mnóstwo dobrych wydarzeń, podejmowania dobrych decyzji oraz by każdy działkowiec czuł się w nim dobrze.

 

Marcin Matyszkiewicz

inspektor terenowo-prawny

Galeria