Regulacje w Okręgu Gdańskim - podsumowanie

3012.2015

suma i lupaW Okręgu Gdańskim regulacje praw do nieruchomości ogrodowych w trybie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. okazały się niezwykle trudne. Często jednak ten trud wynikał z obiektywnych przyczyn, równie często niezależnych od samych ogrodów działkowych. Z naszej analizy wynika, że skomplikowanie spraw wynikało między innymi z:

 • * położenia kilku ogrodów działkowych na tych samych działkach geodezyjnych, gdzie ich powierzchnia ogólna nigdy nie była właściwie wyznaczana, podobnie jak właściwy przestrzenny zakres gospodarowania poszczególnymi nieruchomościami
 • * położenia ogrodów na działce geodezyjnej, na której poza ogrodem działkowym znajdują się także budowle i obiekty komunalne jak budynki mieszkalne, garaże, tereny publiczne, rekreacyjne itp.
 • * położenia ogrodów na części działki geodezyjnej, gdzie pozostała część nieruchomości nigdy nie była przez ogród zagospodarowana
 • * roszczeń osób trzecich do nieruchomości ogrodowych (byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy, którzy starają się o zwrot nieruchomości)
 

W większości powyższych przypadków do złożenia właściwego wniosku niezbędne było dokonanie prac geodezyjnych, których efektem było wykonanie map - planów stanu użytkowania nieruchomości. Zatrudniony przez nas geodeta wyznaczał powierzchnię ogrodów działkowych na poszczególnych nieruchomościach po obrysie ogrodzenia zewnętrznego. Plany takie często stanowią podstawę do dalszych podziałów geodezyjnych nieruchomości, a są niezbędnym załącznikiem do wniosków w zakresie regulacji.

Inspektorat terenowo-prawny Okręgu Gdańskiego w dniu wczorajszym przedstawił szczegółową analizę stanu prawnego oraz przebiegu kampanii regulacji w trybie art. 76. Po szczegółowej analizie złożonych wniosków, niezbędnych korekt oraz wyznaczeniu ostatnich ogrodów w trybie regulacji uzgodniono, że:

Plan regulacji ogrodów w Okręgu Gdańskim został wyznaczony następująco:

 • - Liczba ROD w całości: 69
 • - Liczba ROD w części: 25
 • - Ogólna powierzchnia: 559,1852 ha
 • - Liczba działek: 14 252
 

Na dzień 29.12.2015 r. złożono wnioski:

 • - Wnioski do ROD w całości: 60 (co stanowi 87 % powyżej przedstawionego planu)
 • - Wnioski do części ROD: 24 (co stanowi 96 % powyżej przedstawionego planu)
 • - Ogólna powierzchnia o którą wnioskowano: 502,5007 ha (co stanowi 90 % powyżej przedstawionego planu)
 

Na dzień 29.12.2015 r. rozpatrzono pozytywnie 25 wniosków (21 do całości ROD i 4 do części ROD), co stanowi ok. 30 % złożonych wniosków.

Aktualnie ostatnie wnioski są już przygotowane, jednakże czekamy jeszcze na ostatnie prace geodezyjne, które w pełni wyjaśnią sytuację użytkowanych powierzchni. Wnioski, mapy, decyzje, oraz inne dokumenty, które zostaną wykorzystane w postępowaniach, po ich zakończeniu są przekazywane również zarządom ROD.

AL