Nowy wzór Informacji finansowej (art. 33 ustawy o ROD) już w programie DGCS PZD System - 22.12.2021

2212.2021

Zgodnie z art. 33 ust. 3 i 4 ustawy o ROD oraz uchwałą KZ PZD nr 153/2017 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom, zarządy ROD mają obowiązek udostępniania działkowcom, raz w roku, nie później niż do 1 lipca, informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za poprzedni rok.

W związku z trudnościami na jakie napotkały ROD przy przygotowaniu tej informacji w 2021 roku jednostka krajowa PZD podjęła działania mające ten proces ułatwić:

1. Przygotowano nowy wzór Informacji finansowej, w którym:

  • został wprowadzony nowy układ graficzny Informacji
  • zostały połączone w jedną pozycję wpływy i wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz w zakresie terenu ogólnego (bowiem z art. 33 ust. 2 ustawy o ROD nie wynika obowiązek rozbicia tej pozycji na poszczególne media. Zostało to zrobione również pod możliwości programu DGCS)

  • zostały ujęte w jedną pozycję wpływy z dotacji na inwestycje i remonty, dotacji zewnętrznych, odszkodowań, odsetek (w pozycję „inne”) (bowiem z art. 33 ust. 2 ustawy o ROD nie wynika obowiązek rozbicia tej pozycji na poszczególne tytuły. Zostało to zrobione również pod możliwości programu DGCS)

  • umożliwiono na razie „ręczne” dopisanie do Informacji szczegółowych wpływów i wydatków w zakresie pozycji „zarządzanie ROD” oraz „inne”. Przykładowo, w ROD, gdzie działkowcy chcieliby posiadać informację co do wpływów i wydatków w zakresie mediów na poszczególnych działkach (zużycia prądu, wody, wywozu śmieci) będzie można w Informacji również podać te dane.

2. Zaimportowano Informację finansową do programu DGCS PZD System i zintegrowano ją z odpowiednimi kontami w module finansowo – księgowym.

3. Opracowane zostaną wytyczne finansowe dla księgowych obsługujących ROD, określające m.in. zasady ujmowania wpływów i wydatków ROD na poszczególnych kontach oraz zostaną dokonane stosowne zmiany w programie DGCS PZD System.

Informacja finansowa już jest w programie. Automatycznie będzie ją można wygenerować z programu DGCS za 2022 r.

WAŻNE

ROD korzystające już z programu muszą skorzystać z instrukcji dodawania sprawozdania (załącznik).

Ogrodom, które dopiero zaczynają prace z programem, sprawozdanie wczyta się automatycznie.

MKP

Galeria

Do pobrania