Budżet Obywatelski dla Tczewa – szansa dla rodzinnych ogrodów działkowych

1012.2018

Projekty można zgłaszać do 21 grudnia 2018 r. Może to zrobić każdy mieszkaniec zameldowany na terenie danego okręgu, którzy w 2019 r. ukończy 16 lat i starszy. Te same wymogi dotyczą głosowania na zgłoszone projekty. Zgłoszeń projektów nie mogą dokonywać instytucje, podmioty prawne i organizacje społeczne.

W ogrodach działkowych potrzeb jest wiele. Najlepiej wiedzą o tym sami działkowcy i zarządy ROD. Aby ogrody działkowe mogły być ogrodami na miarę XXI wieku potrzebne są remonty i inwestycje. W wielu ogrodach brakuje nie tylko dróg dojazdowych czy odpowiedniej infrastruktury, ale przede wszystkim podstawowych przyłączy, jak woda, prąd czy kanalizacja.

Budżet obywatelski to pewna część budżetu każdego miasta, o wydatkowaniu którego mogą bezpośrednio decydować jego mieszkańcy. W ten sposób mogą oni wyrażać swoje zdanie i głosować na projekt, który w przekonaniu danego mieszkańca, powinien zostać zrealizowany z miejskiego budżetu.

Budżet obywatelski to ogromna szansa na dobre i potrzebne inwestycje nie tylko dla miast, ale także i dla ogrodów działkowych. Działkowcy, a zarazem przecież i mieszkańcy miast mogą wziąć sprawy we własne ręce i przy odrobinie wysiłku przekonać do swoich pomysłów innych obywateli miast i miasteczek.

Dofinansowywanie działkowych propozycji z budżetu obywatelskiego pozwalają m.in. zapisy ustawy o ROD z dnia 13.12.2013, której: Art. 10 pkt. 1 określa, że: "Gmina obowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz uwzględnienia w organizacji komunikacji publicznej potrzeb ROD." Natomiast art. 17 pkt. 1 potwierdza, że: "stowarzyszenie ogrodowe może otrzymać dotację celową z budżetu z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 27.08.2009 o finansowaniu świadczeń publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku."

Zachęcamy wszystkie ogrody działkowe, by korzystały z tej formy dofinansowania z budżetów samorządowych, która jest jak najbardziej możliwa do osiągnięcia. W ten sposób ogrody mogą zyskać potrzebne środki finansowe na rozwój infrastruktury ROD. Budżety partycypacyjne są niemalże w każdym małym miasteczku i w każdej dużej aglomeracji. Wystarczy złożyć projekt i zmobilizować wszystkich działkowców ogrodu, ich rodziny i przyjaciół, by poparły dany projekt. Razem możemy więcej. Pokażmy to także w lokalnych głosowaniach na projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie

Budżet Obywatelski 2019 – do 21 grudnia zgłaszamy projekty

BM