ROD im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni pozostaje w PZD

0707.2014

W dniu 5 lipca 2014 roku w ROD im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni odbyło się ustawowe zebranie celem wyboru stowarzyszenia, które będzie zarządzać ogrodem. Zgodnie z ustawą o ROD powiadomiono listami poleconymi wszystkich działkowców. Prezes ROD Józef Matwies po otwarciu zebrania przywitał przybyłych działkowców oraz Wiceprezesa OZ PZD w Gdańsku p. Jana Dawidowicza. Na przewodniczącego zebrania zaproponował p. Bogusława Dąbrowskiego, którego kandydatura została przegłosowana jednogłośnie.

W I i II terminie nie zebrano odpowiedniej liczby działkowców do uzyskania kworum, zatem zgodnie z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - ROD pozostał w PZD.

Pełna treść informacji:

Informacja o zebraniu ustawowym w ROD im Kmdr ppor Jana Grudzińskiego w Gdyni