Szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w Okręgu Pomorskim PZD - 27.01.2023

2701.2023

W dniu  25.01.2023 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w formie hybrydowej. Uczestników powitał Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Pan Andrzej Łockiewicz i Instruktor do spraw ogrodniczych Pani Bożenna Kaczmarek.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi  aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które omówił Starszy Inspektor ds.  terenowo - prawnych Pan Marcin Matyszkiewicz.  Omówił tematy zawarte w  Statucie i Regulaminie  ROD, który jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych.

Pani Bożenna Kaczmarek przedstawiła materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Omówiła zagadnienia przedstawione w broszurach z jakich mogą skorzystać nowi działkowcy. Jak zadbać, aby na naszych działkach pojawiły się pożyteczne owady i drapieżniki, uprawa roślin na podwyższonych grządkach i w skrzyniach oraz jakie groźne szkodniki zagrażają naszym roślinom i jak z nimi walczyć.

Przeszkolono 100 działkowców i nowych działkowców z 25 ROD.

W  Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku można odebrać materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Materiały szkoleniowe i informacyjne przygotowuje i przesyła do Okręgu Jednostka Krajowa PZD. Zachęcamy działkowców do korzystania z naszej literatury. Broszury jakie można u nas dostać to kompendium podstawowej wiedzy dla działkowców, można je otrzymać w siedzibie naszego Okręgu (Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102, I piętro, pokój 13)

Broszury obecnie dostępne w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku to:

Moda na zielone, Smaczne rabaty, Groźne szkodniki, Działka bliżej natury, Skrzynie uprawowe i podwyższone grządki.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek

Galeria