XI posiedzenie Krajowej Rady PZD

1612.2016

W dniu 15 grudnia 2016  r. w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady PZD.  W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Tematyka posiedzenia była bardzo obszerna i ważna.

Rozwój sytuacji  wokół Związku, związanej szczególnie z kampanią medialną, który niepokoi społeczność działkową, został dokładnie omówiony przez Prezesa Związku. Prezes PZD powiedział, że obecnie prowadzone ataki są  groźne, bo w prymitywny sposób przedstawiają kłamliwy obraz PZD. W tej sytuacji żaden działkowiec nie może się czuć bezpiecznie, dlatego też konieczne jest przeciwdziałanie tym atakom głosząc na wszystkie dostępne sposoby prawdę. Wszystkie okręgowe zarządy, uwzględniając sytuację wokół Związku w swoim okręgu, przyjęły programy działania. Prezes PZD podkreślił, że z przyjętych programów działań wynika, iż okręgi potrafią dostrzegać niebezpieczeństwa, rozwój sytuacji i negatywne zjawiska.  Zwrócił się do członków KR o jak najszybsze wdrożenie tych programów w życie i realizowanie ich, bo przecież najważniejszą sprawą jest walka o dobro działkowców. W tej sprawie wypowiadali się członkowie KR przedstawiając działania podejmowane w swoich okręgach. 

Krajowa Rada PZD wyraziła swoją krytyczną ocenę tych mediów, które atakują działkowców, ogrody i Związek w stanowisku w sprawie publikacji medialnych na temat PZD. Stwierdziła w nim, że w tych atakach nie chodzi o poszczególne ogrody, czy działaczy, to jest totalny atak na ogrody, działki i  Związek.  Krajowa Rada PZD zapelowała do zarządów ROD oraz działkowców o włączenie się w obronę jedności PZD przede wszystkim poprzez nawiązywanie dobrych relacji z sąsiadami, zarządami i poprzez sprawne i uczciwe rozwiązywanie spraw oraz poszanowanie obowiązującego prawa.  Uczestnicy obrad przyjęli List otwarty do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. Jacka Kurskiego żądając publicznego przeproszenia wszystkich działkowców oraz Związku za pomówienia i insynuacje, które zostały rozpowszechnione w reportażach wyemitowanych przez TVP.   Pod listem podpisy złożyli wszyscy obecni członkowie KR PZD.

Ważnym tematem, ze względu na regulacje stanu prawego gruntów ROD było  podsumowanie realizacji przez PZD art. 75 i 75 ustawy o ROD. Okręgowe zarządy złożyły wnioski w stosunku do wszystkich ROD i powierzchni podlegających regulacji na podstawie wspomnianych przepisów ustawy.  Na tę okoliczność Krajowa Rada podjęła uchwałę wskazując konieczność zintensyfikowania działań w tej kwestii.

Podczas posiedzenia Krajowa Rada PZD dokonała również oceny realizacji przez okręgi uchwał systemowych Krajowej Rady PZD i Prezydium KR PZD dotyczących zadań dla OZ w zakresie wolnych działek i wolnych terenów w ROD, realizacji planów inwestycyjnych, w zakresie pozyskiwania środków unijnych i krajowych, w sprawie działań okręgów dotyczących sytuacji ogrodów i Związku, jak również obowiązków nałożonych uchwałą w sprawie Wytycznych do  wykorzystania do praktycznej działalności ogrodów i okręgów wyników Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Krajowa Rada PZD zgodnie ze statutowymi uprawnieniami, po przeprowadzeniu analizy kosztów, postanowiła pozostawić stawkę rozliczeń wwewnątrzorganizacyjnych z tytułu zarządzania na poziomie mijającego roku. Wysokość składki członkowskiej w PZD, jak również składki dla członka wspierającego w PZD w roku 2017 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2016. Całość zebranych składek pozostaje do dyspozycji ogrodów.

Krajowa Rada w przyjętej uchwale w sprawie walnych zebrań w 2017 roku zwróciła się do zarządów ROD, by przygotowały i przeprowadzały zebrania w zgodzie z obowiązującym prawem związkowym, aby zapewnić możliwość świadomego uczestniczenia wszystkim członkom Związku z ogrodu.

Prezes PZD zakończył posiedzenie życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Członkowie Krajowej Rady podzielili się opłatkiem przekazując sobie wzajemnie życzenia.

 

ZRS