Zatrudnimy Instruktora ds. ogrodniczych

2105.2021

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Instruktora ds. ogrodniczych

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Opis stanowiska:

osoba zatrudniona jako Instruktor ds. ogrodniczych będzie odpowiadać za:

 • Wdrażanie polityki oświatowej Polskiego Związku Działkowców w zakresie programu oświatowego, upowszechnianie wiedzy ogrodniczej i organizacyjnej;
 • Wdrażanie polityki Polskiego Związku Działkowców w zakresie zagospodarowania ogrodów i działek oraz ich modernizacji, a także nadzorowanie zagospodarowania ogrodów i działek;
 • Prowadzenie instruktażu dla Zarządów ROD i działkowców w zakresie zasad nowoczesnego i racjonalnego zagospodarowania ogrodów i działek oraz ich modernizacji;
 • Prowadzenie i bieżącą aktualizację wykazu działkowców zrzeszonych w Okręgu Pomorskim;
 • Dystrybucję i kolportaż wydawnictw fachowych otrzymywanych z Jednostki Krajowej PZD;
 • Realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w rodzinnych ogrodach działkowych;
 • Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie pozyskiwania środków na zagospodarowanie ogrodów i upowszechnienia wiedzy ogrodowej;
 • Przygotowywanie materiałów oraz zaleceń ogrodniczych na stronę internetową Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD;
 • Lustracja ROD i działek.

 

Wymagania:

 • Znajomość struktur i zasad działania Polskiego Związku Działkowców;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, inicjatywa w działaniu;
 • Determinacja w realizacji wyznaczonych celów;
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office, Internet).

 

Oferujemy:

 • Pracę w bardzo dogodnej lokalizacji w centrum Gdańska-Wrzeszcza oraz w terenie;
 • Miłą atmosferę pracy wśród profesjonalistów zajmujących się tematyką rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w formie elektronicznej na adres: gdansk@pzd.pl. Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko Instruktora ds. ogrodniczych ogłoszonej w dniu 21.05.2021 r. prowadzonej przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Działkowców Okręg Pomorski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102, reprezentowany przez I Wiceprezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko instruktora ds. ogrodniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polski Związek Działkowców Okręg Pomorski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji ogłoszonej w dniu 03.2021 r. do czasu jej zakończenia
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność identyfikacji Pani/Pana jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dokonania oceny przydatności Pani/Pana do pracy oraz nawiązania z Panią/Panem ewentualnego stosunku pracy
 • Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Galeria