Komunikat Prezydium KR PZD

2701.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pożyczek dla ROD z Funduszu Samopomocowego w 2016 roku - 27.01.2016

Widząc systematyczny wzrost potrzeb w zakresie wyposażania ogrodów działkowych w niezbędne urządzenia infrastruktury ogrodowej, a także modernizację już istniejących urządzeń, Polski Związek Działkowców udziela ogrodom wszechstronnej pomocy w realizacji zamierzonych celów inwestycyjno – remontowych. Jedną z form tej pomocy jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Samopomocowego. Fundusz ten został utworzony na mocy uchwały Krajowej Rady PZD w 2002 roku. Obecnie natomiast funkcjonuje w oparciu o uchwałę nr 12/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1.10.2015r., w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania.

Fundusz Samopomocowy tworzony jest z części środków uzyskanych przez jednostkę krajową i okręgową PZD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez te jednostki na rzecz ROD i działkowców. Środki zgromadzone na tym funduszu przeznaczane są na udzielanie pożyczek z przeznaczeniem na:

  1. budowę i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych,
  2. wykonywanie remontów infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych,
  3. usunięcie zniszczeń w infrastrukturze w rodzinnych ogrodach działkowych powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, a przekraczających możliwości finansowe, rodzinnego ogrodu działkowego – w tym przypadku pożyczki są nieoprocentowane.
Pełna treść komunikatu: Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pożyczek dla ROD z Funduszu Samopomocowego w 2016 roku - 27.01.2016