Petycja do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2503.2019

                 Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

                           Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych

                                             81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24

 

 

                                                                     Pan Henryk Kowalczyk

                                                                     Minister Środowiska 

 

 

Działania legislacyjne związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinny odnosić się do wszystkich obywateli.

W imieniu społeczności ogrodowej skupionej w gdyńskich ogrodach, stanowczo protestujemy i nie zgadzamy się z narzuconymi normami. Przypominamy, że jako mieszkańcy ponosimy koszty związane z utrzymaniem czystości w miejscach zamieszkania, a drugi raz, ponosimy koszty z utrzymaniem czystości w miejscach uprawy działek. 

Ogrody działkowe, w swojej studwudziestoletniej tradycji znają miejsce i rolę, jaką odgrywają kompostowniki. Zwolnienie z opłat za odpady zielone i biodegradowalne budynków jednorodzinnych, a pozostawienie tych opłat ogrodom działkowym, jest wręcz skandalem.

Brak konkretów związanych z określeniem norm, jakie winny przypadać dla ogrodów działkowych, może jedynie świadczyć o nieznajomości, zasad ich funkcjonowania oraz dowodzić niechęci w rozwiązaniu, stworzonego przez ministerstwo problemu!

 

                                                                     Z ogrodowym pozdrowieniem

 

                        Przewodniczący Kolegium                                                                Sekretarz Kolegium

                           Leonard Niewiński                                                                        Danuta Sompolińska

 

   Gdynia dnia 22.03.2019 r.

Galeria