W dniu 17.06.2023r. w ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni przeprowadzone zostało szkolenie dla działkowców i nowych działkowców.

1906.2023

W dniu 17.06.2023r. w ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni przeprowadzone zostało szkolenie dla działkowców i nowych działkowców. Uczestników powitała Bożenna Kaczmarek Instruktor do spraw ogrodniczych.

Pierwsza część szkolenia poświęcona była zagadnieniom dotyczącym  aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które omówił Dyrektor biura Okręgu Pomorskiego w Gdańsku, a także Instruktor Okręgowy Społecznej Służby Instruktorskiej Andrzej Łockiewicz. Przedstawił on tematy zawarte w Statucie i Regulaminie ROD, który jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych.

Drugi blok szkoleniowy poświęcony był omówieniu wstępnej wiedzy dla nowych członków PZD , a w szczególności zagospodarowanie i użytkowanie działek ogrodniczo – rekreacyjnych. Tematy te omówiła długoletnia użytkowniczka działki w ROD im. Antoniego Domagalskiego Zuzanna Madej Instruktor Okręgowy Społecznej Służby Instruktorskiej.

Przeszkolono 30 nowych działkowców. Działkowcy otrzymali regulaminy oraz broszury wydane przez Jednostkę Krajową, które z pewnością będą pomocne w uprawianiu i zagospodarowaniu działki. Na zakończenie instruktorzy odpowiedzieli  na pytania zadawane przez działkowców.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek 

Galeria