Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 19.11.2020

1911.2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

 

Krajowy Zarząd PZD dziękuje wszystkim strukturom Związku oraz działkowcom za zaangażowanie zajmowanie stanowisk dotyczących niekorzystnych dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców zapisów projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (u.p.s.s.). Krajowy Zarząd podkreśla, że docenia cenną inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie – niedobory wody stają się w świetle przemian klimatycznych coraz większym problemem. Jednak rozwiązanie tej poważnej sytuacji nie może odbywać się kosztem rodzinnych ogrodów działkowych.

Krajowy Zarząd PZD pragnie zwrócić uwagę wszystkim organom PZD oraz działkowcom, którzy pragną zająć jeszcze stanowisko w tej sprawie, iż Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Wiślanej, które do tej pory było odpowiedzialne za prowadzenie projektu u.p.s.s. zostało rozwiązane Rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 7.10.2020 r. Kierowanie pracami nad projektem powierzone zostało Ministerstwu Klimatu i Środowiska (Departament Gospodarki Wodnej). W związku z powyższym wszelkie dalsze wystąpienia prosimy kierować właśnie do tej jednostki pod adres ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że temat „Aktywność w Związku w zakresie projektu Ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy” będzie przedmiotem obrad Krajowej Rady PZD zaplanowanej na dzień 5.12.2020 r.

 

                                                                      Krajowy Zarząd PZD

                                                                      Warszawa, 19.11.2020 r.

Galeria