Podkomisja przyjęła projekt obywatelski jako wiodący

1906.2013

18 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie  Podkomisji Nadzwyczajnej  Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej. Podczas obrad podkomisji pod kierunkiem Przewodniczącego Podkomisji Bartosza Kownackiego (PiS) rozpatrzono trzy poselskie projektu ustaw o ogrodach działkowych. Jednogłośnie przyjęto wniosek zgłoszony przez posła PSL Piotra Zgorzelskiego, by projekt obywatelski był wiodący w dalszych pracach podkomisji.

W obradach podkomisji uczestniczyła delegacja PZD na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim oraz pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD. Obecni byli również przedstawiciele ministerstwa transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, ministerstwa finansów i skarbu państwa oraz tzw. stowarzyszeń działkowych.

Szczegółowa relacja z obrad podkomisji jest dostępna pod poniższym linkiem:

Projekt obywatelski wiodący w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej - 18.06.2013