Projekt obywatelski, a także projekty poselskie trafiły do dalszych prac w Komisjach

2204.2013

W piątek (19.04) w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie skierowania do dalszego procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD . Większość sejmowa zagłosowała za skierowaniem projektu do dalszych prac w Komisjach - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie projektów poselskich autorstwa Solidarnej Polski, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Platformy Obywatelskiej. Większość sejmowa zadecydowała o tym, że projekty te będą dalej procedowane w tych samych komisjach, co projekt obywatelski. Podczas głosowania odrzucono wniosek Klubu Prawo i Sprawiedliwość o odrzucenie projektu autorstwa PO. Poparcia większości nie znalazły tez wnioski Klubu Ruch Palikota dotyczące odrzucenia projektu SP, SLD, PO podczas pierwszego czytania. Głosami koalicji sejmowej (PO i PSL) odrzucone zostały wnioski pozostałych Klubów poselskich o powołanie Nadzwyczajnej Komisji do spraw ustawy o ogrodach działkowych.

Co warto wiedzieć o Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Komisja Infrastruktury Do zakresu działania Komisji należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego, powietrznego i wodnego, poczty oraz geodezji i kartografii, a także gospodarki morskiej, w tym morskiej floty handlowej, portów morskich oraz popularyzacji problematyki morskiej. W Komisji znajduje się obecnie 41 posłów. Przewodniczącym tej Komisji jest poseł PO : Zbigniew Rynasiewicz. Zastępcami przewodnicząceg Komisji są: Andrzej Adamczyk (PiS), Leszek Alksandrzak (SLD), Józef Racki (PSL), Krzysztof Tchórzewski (PiS), Stanisław Żmijan (PO).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Do zakresu działania Komisji należą sprawy organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, zarządu mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionów i społeczności lokalnych; do zakresu działania Komisji należy także rozpatrywanie założeń polityki regionalnej państwa. Komisja liczy obecnie 27 członków. Przewodniczącym tej Komisji jest poseł PSL: Piotr Zgorzelski. Jego zastępcami są: Waldy Dzikowski (PO), Izabela Kloc (PiS), Tomasz Makowski (RP), Halina Rozpondek (PO).