List Krajowej Komisji Rewizyjnej do Prezydenta RP

1312.2013

Wobec skierowania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Prezydenta RP, Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wystosowała list otwarty. Poniżej zamieszczamy treść listu: List Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do Prezydenta RP (1) List Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do Prezydenta RP (2)