PREZES PZD ZWRACA SIĘ PONOWNIE DO MINISTRA KLIMATU I OCHRONY ŚRODOWISKA W SPRAWIE PROGRAMU „MOJA WODA” - 01.04.2021

0104.2021

W dniu 31 marca 2021 r. Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki wystąpił do Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska z wnioskiem o objęcie działkowców Programem „Moja Woda”. Program ten pozwala na dofinansowanie budowy zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową kwotą w wysokości do 5.000 zł. Obecnie jednak program ten obejmuje jedynie właścicieli domów jednorodzinnych.

To już drugie wystąpienie Prezesa PZD w tej sprawie. Poprzednie zapytanie skierowane zostało do Ministra Klimatu pismem z dnia 5 czerwca 2020 r., jednak wówczas Prezes otrzymał informację, że ze względu na fakt, iż jest to nowy Program, póki co skierowany będzie on do jednej grupy, jaką są właściciele domów jednorodzinnych. Minister nie wykluczył jednak, że w przyszłości Program będzie można rozszerzyć na kolejne podmioty.

W piśmie z dnia 31 marca 2021 r. Prezes PZD zwrócił uwagę na fakt, że Związek i działkowcy od lat podejmują liczne działania na rzecz racjonalnego gospodarowania wodą. Związek poprzez liczne publikacje w mediach związkowych, szkolenia, czy tworzenie broszur i programów, zaś działkowcy poprzez takie działania, jak budowa zbiorników retencyjnych we własnym zakresie, ściółkowanie czy dobór gatunków roślin wspomagających magazynowanie wody.

Prezes PZD podkreślił także, jak ważne jest budowanie świadomości ekologicznej wśród wszystkich członków lokalnych społeczności, na co niebagatelny wpływ miałoby objęciu działkowców Programem „Moja Woda”. To także szansa na ukazanie jak w dobie zmian klimatycznych istotne jest racjonalne gospodarowanie wodą, zwłaszcza, że w obliczu postępujących zmian klimatycznych zasoby wodne kurczą się w zastraszającym tempie.

Gdy tylko PZD otrzyma odpowiedź od Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska, niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy.

 Adrianna Józefkiewicz

Galeria