Posiedzenie Kolegium Prezesów Tczewa i Lubiszewa z udziałem Prezydenta Miasta Tczewa Pana Mirosława Pobłockiego

1903.2019

W  dniu 13 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Tczewa i Lubiszewa z udziałem Prezydenta Miasta Tczewa Pana Mirosława Pobłockiego, na którym poruszono następujące tematy:

- Plany zagospodarowania terenów zajmowanych przez ogrody działkowe,

- Wdrożenie ustawy śmieciowej, utrzymanie porządku wokół ogrodów, w tym wsparcie Urzędu,

- Bezpieczeństwo na ogrodach - udział  służb mundurowych,

- Organizacja dożynek Miejskich, które odbędą się w dniu 24 sierpnia 2019 r.,

- Wsparcie Samorządu Miasta w planowanych inwestycjach i remontach.

W toku dyskusji Prezydent Miasta zapewnił zebranych, iż nie ma planów zagospodarowania terenów zajmowanych przez ogrody, omówił temat wdrożenia uchwały śmieciowej i zapewnił nieodpłatne podstawienie kontenerów (po jednym na ogród) podczas robienia porządków wiosennych na ogrodach. Pan Prezydent Miasta jednocześnie zapewnił, że zobowiąże Straż Miejską do zwiększenia częstotliwości patroli na terenach przyległych do ogrodów. Zapewnił zebranych o wsparciu finansowym  ogrodów w bieżącym roku, jak i w latach następnych.

W wolnych wnioskach poruszono tematy dotyczące poszczególnych ogrodów.

 

                                             Przewodniczący Kolegium

                                              Mieczysław Żuchliński

Galeria