Ogłoszenie o wyborach do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1002.2016

Tczew poszukuje przedstawicieli organizacji pozarządowych do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To także szansa aby przedstawiciele ogrodów działkowych, największej grupy osób zrzeszonych w jednej organizacji, mieli swój głos w działaniu miasta.

Ogłoszenie o wyborach do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016-2019

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa nr 30/2016 z dnia 08.02.2016r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Prezydent Miasta Tczewa ogłasza wybory do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz delegatów do oddania w imieniu organizacji głosu są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) działające na terenie Miasta Tczewa.

Więcej informacji: tutaj