Szkolenia stacjonarne dla działkowców i nowych działkowców - 12.12.2022

1212.2022

W dniu  26.11.2022 r. przeprowadzone zostało szkolenie stacjonarne dla działkowców i nowych działkowców. Szkolenie odbyło się w ROD im. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie. Uczestników powitał Prezes ROD Jarosław Parus i Instruktor do spraw ogrodniczych Pani Bożenna Kaczmarek.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi  aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które omówił Inspektor ds.  terenowo - prawnych Pan Marcin Matyszkiewicz. Omówił tematy zawarte w  Statucie i Regulaminie  ROD, który jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych.

Pani Bożenna Kaczmarek przedstawiła materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Omówiła zagadnienia przedstawione w broszurach z jakich mogą skorzystać nowi działkowcy. Jak zadbać aby na naszych działkach pojawiły się pożyteczne owady i drapieżniki, uprawa roślin na podwyższonych grządkach i w skrzyniach, oraz jakie groźne szkodniki zagrażają naszym roślinom i jak z nimi walczyć. Pomocni byli również instruktorzy ogrodowi Społecznej Służby Instruktorskiej Pan Waldemar Waruszewski i Pan Edward Cybulski.

Przeszkolono 16 nowych działkowców. Na zakończenie Pan Marcin Matyszkiewicz udzielił odpowiedzi na pytania uczestnikom szkolenia.

 

W dniu  10.12.2022 r. przeprowadzone zostało szkolenie stacjonarne dla działkowców i nowych działkowców. Szkolenie odbyło się w ROD im. mjr. Henryka Sucharskiego w Wejherowie. Uczestników powitała Instruktor do spraw ogrodniczych Pani Bożenna Kaczmarek.

Pierwsza część szkolenia poświęcona była zagadnieniom dotyczącym  aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które omówił Inspektor ds.  terenowo - prawnych Pan Marcin Matyszkiewicz. Omówił tematy zawarte w  Statucie i Regulaminie ROD.

Tematem drugiej części szkolenia prowadzonej przez Panią Annę Błażejczyk, Krajowego Instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej było zagospodarowanie działki, gleba i nawożenie, uprawa i środki ochrony roślin. Była to w bardzo ciekawy sposób przedstawiona i omówiona prezentacja slajdów.

Pani Bożenna Kaczmarek przedstawiła materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek. Zaprezentowała broszury wydane przez Jednostkę Krajową. Opisała w jaki sposób pielęgnować rośliny, co uprawiać w skrzyniach uprawowych, jak zadbać aby na naszych działkach pojawiły się pożyteczne owady i drapieżniki.

Przeszkolono 40 nowych działkowców. Na zakończenie instruktorzy odpowiedzieli  na pytania zadawane przez działkowców.

Zachęcamy działkowców do korzystania z naszej literatury. Broszury jakie można u nas dostać to kompendium podstawowej wiedzy dla działkowców.

Broszury obecnie dostępne w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku to:

- Moda na zielone,

- Smaczne rabaty,

- Groźne szkodniki,

- Działka bliżej natury

- Skrzynie uprawowe i podwyższone grządki.

Materiały szkoleniowe i informacyjne przygotowuje i przesyła Jednostka Krajowa PZD, można je otrzymać w siedzibie naszego Okręgu (Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102, I piętro).

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek 

Galeria