Epidemia a szkolenia nowych działkowców

2904.2020

Stan epidemii spowodował koniczność zawieszenia wszystkich szkoleń, a więc szkolenia dla nowych działkowców nie mogą się odbywać i nie wiadomo, jak długo taki stan potrwa. W Okręgu Pomorskim PZD w roku 2020 odbyło się niestety tylko jedno szkolenie (uczestniczyły w nim 53 osoby). Następne zaplanowane terminy zostały odwołane, a ich wznowienie nastąpi jak tylko przepisy na to pozwolą.

Sezon działkowy już się rozpoczął! Nie ma zakazu przebywania na działkach, a więc chętnie i z przyjemnością się tam udajemy, mając możliwość ruchu na świeżym powietrzu podczas prac ogrodowych i spędzania wspólnego czasu z rodziną.

W związku z obecną sytuacją, która odbiera perspektywy wyjazdów wakacyjno-urlopowych widać znaczny wzrost zainteresowania nabywaniem działek. Z powodu braku możliwości szkoleń dla nowych działkowców w najbliższym czasie, rolę wprowadzania ,,nowych działkowców" na swoje ogrody przejmują w większym stopniu Zarządy ROD, posiłkując się Społeczną Służbą Instruktorską. W większości ogrodów służba taka funkcjonuje, są instruktorzy ogrodowi, których należy uaktywnić i uzgodnić formę pomocy wprowadzania na działki i przekazania podstawowych informacji związanych z przywilejem jej posiadania. Ważną i podstawową rzeczą jest przekazanie nowemu użytkownikowi regulaminu ROD i uświadomienie konieczności jego przestrzegania. Wszystkie Zarządy ROD miały możliwość zaopatrzenia się w regulaminy, a jeżeli gdzieś brakuje, to można uzupełnić braki w biurze Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku (po uprzednim uzgodnieniu terminu ze względu na zmianę organizacji biura w czasie epidemii). Te wszystkie działania należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności ze względu na wciąż panujący stan epidemii. Do powyższych działań należy podchodzić z rozwagą i wyrozumiałością.

Nowemu działkowcowi przysługuje roczna prenumerata miesięcznika ,,działkowiec”, który w tym szczególnym czasie jest nieocenionym źródłem wiedzy ogrodniczej i bieżących informacji dotyczących działkowców. Nowi działkowcy otrzymują również "Poradnik początkującego działkowca”, dlatego też prosimy Zarządy ROD o bieżące przekazywanie informacji o nowych działkowcach – z równoczesnym dokonaniem przelewu podwyższonej opłaty (dawne wpisowe) na konto Okręgu.

Uzupełnieniem wiedzy ogrodniczej są wydawane przez Krajową Radę broszury tematyczne, których było już wiele. Ostatnio do Okręgów dotarły przesyłki z nową broszurą ,,Warzywnik intensywnie”. ZAPRASZAMY Zarządy ROD do odbioru broszury, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru. Zarządy ROD dysponujące jakimikolwiek innymi broszurami powinny, korzystając z okazji wydać je nowym działkowcom w celu uzupełnienia wiedzy ogrodniczej.

Ponadto Zarządy ROD powinny udostępniać instruktorom SSI tablice informacyjne celem wywieszania komunikatów ogrodniczych, których w obecnej sytuacji powinno być więcej.

Jak zawsze można też korzystać z porad w Okręgu w wyznaczonych godzinach dyżurów telefonicznych, o których informujemy na stronie internetowej:

http://www.gdansk.pzd.pl/aktualnosc/2474-dyzury-telefoniczne-pracownikow-merytorycznych-w-biurze-okregowego-zarzadu-w-gdansku

Musimy przetrwać ten trudny czas, ciesząc się, że mamy możliwość spędzania go na działce, korzystając z hortiterapii, nie zapominając jednak o zasadach bezpieczeństwa i przestrzegania wprowadzonych zakazów.

 

MHN

fot. depositphotos

Galeria