Spalanie na działkach w ROD - Komunikat KR PZD - 25.09.2012

2609.2012

Jesień w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz na działkach to czas porządków przed zimą, ale niestety często jest to również okres spalania przez działkowców wszelkich odpadów pochodzących z działki. Dlatego też przypominamy, że w myśl regulaminu ROD obowiązuje całkowity zakaz wypalania traw na terenie ogrodu oraz spalania wszelkich odpadów (np. papieru, plastików, liści). Wyjątkowo spalać można tylko pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby i szkodniki. Takie spalanie można wykonywać w ciągu dnia wyłącznie w okresie od 1 października do 30 kwietnia. Należy też wiedzieć, że gminy mogą wprowadzać całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców i wyłącza obowiązywanie powyższych zasad wynikających z regulaminu ROD. W takiej sytuacji działkowcy po prostu nie mogą niczego spalać. Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Należy więc bezwzględnie powstrzymać się przed jakimkolwiek spalaniem, jeżeli jest ono niezgodne z obowiązującym prawem.

Niestety, wbrew obowiązującym przepisom regulaminu ROD i regulacjom prawa państwowego, niektórzy działkowcy uparcie spalają na swoich działkach odpady organiczne a niekiedy i komunalne. W ten sposób okoliczni mieszkańcy mają ustawicznie do czynienia z bardzo niebezpiecznymi kłębami dymu, które zatruwają ich naturalne środowisko oraz zagrażają ruchowi drogowemu. Takie zachowanie stwarza liczne niedogodności dla sąsiadujących z ogrodem mieszkańców i nie przysparza działkowcom życzliwości ze strony społeczeństwa. Ponadto stoi to  w sprzeczności z przyświecającymi ruchowi działkowemu zasadami dbałości o środowisko naturalne i przyszłość !

Źródło: www.pzd.pl