Nowelizacja ustawy śmieciowej w Senacie RP

0807.2019

W dniu 4 lipca 2019 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, który zmienia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na terenie ROD.

Po jej uchwaleniu, została skierowana do  Senatu RP. Jej rozpatrzeniem zajmą się połączone komisje senackie tj. Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Pierwsze posiedzenie ww. komisji odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00. Wezmą w nim udział przedstawiciele PZD – p. Izabela Ożegalska (sekretarz PZD) oraz p. Monika Pilzak (prawnik z Biura Prawnego PZD), które będą reprezentowały interesy ROD i działkowców.

 

 MAP

Galeria