Program wsparcia ogrodów działkowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

1705.2023

Program pn. "Łapmy deszcz" ma na celu aktywizację środowiska działkowego w zakresie małej retencji wody. Polska jest krajem, który dysponuje jednymi z najmniejszych zasobów wodnych i to pomimo, że średnia roczna suma opadów jest na stosunkowo wysokim poziomie. Problem stanowi ich często niekorzystny rozkład roczny, bezśnieżne zimy oraz charakter opadów, który nie rzadko ma postać krótkotrwałych deszczy nawalnych. Wszystkie te czynniki w istotny sposób przyczyniają się do obniżenia poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, co z kolei powoduje okresowe niedobory wody i postępujące stepowienie gruntów. Odpowiedzią na ten problem może być duża i mała retencja wody, która spowolni jej odpływ i umożliwi jej wykorzystanie w okresach suszy.

Ze względu na szczupłość środków wdrażany program ma charakter pilotażu i obejmie 3 ROD-y, wytypowane przez Okręgowy Zarząd. Jeżeli edycja zakończy się powodzeniem, planowana jest kontynuacja programu w zwiększonym wymiarze.

Szczegóły projektu dostępne są pod linkiem:

https://wfos.gdansk.pl/lapmy-deszcz-wsparcie-dla-polskiego-zwiazku-dzialkowcow/

 

Marcin Matyszkiewicz