Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego i puckiego

1805.2016

W dniu 12.05.2016 roku w świetlicy ROD im. Jakuba Wejhera w Wejherowie odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego Uchwałą nr 221/12/2015 Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Kolegium Prezesów powiatu wejherowskiego i puckiego.

Zebranie otworzył Prezes ogrodu będący jednocześnie Przewodniczącym Kolegium Ryszard Bielec. Po otwarciu i podziękowaniu za przybycie zebrani Prezesi ROD z terenu powiatu wejherowskiego i puckiego włączyli się czynnie w dyskusję na temat wszystkich spraw dotyczących funkcjonowania ROD.

Jako pierwszy głos zabrał członek Prezydium Okręgowego Zarządu, Prezes ROD „Janowo” w Rumi Mieczysław Kamiński. Przedstawił ogólną sytuację z zakresu funkcjonowania ROD na podstawie materiałów oraz uczestnictwa z ramienia Okręgu w Walnych Zebraniach Sprawozdawczych w czasie trwania pierwszego roku kadencji pracy nowych Zarządów ROD. Do wysłuchanej informacji wszyscy uczestnicy spotkania ustosunkowali się poprzez zabranie głosu poruszając przede wszystkim tematy związane z inwestycjami i remontami na terenach ogrodów. Dyskutowano również na tematy związane z wywozem nieczystości stałych i ciekłych, sposobu rozliczania i dostaw energii elektrycznej, wodociągów ogrodowych, spraw związanych z bezpieczeństwem na ogrodach, współpracy z samorządami, pozyskiwaniu środków finansowych oraz innych dotyczących pracy poszczególnych Zarządów.

Na podstawie odbytej dyskusji wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że zebranie takie stanowi dobre forum do wymiany doświadczeń Prezesów z zakresu prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem ROD i ustalania wspólnego kierunku współpracy zainteresowanych ogrodów z samorządami terytorialnymi. Ustalono ponadto, że spotkania takie powinny odbywać się cyklicznie przy udziale osób zainteresowanych przygotowanymi tematami na dyskusję w ramach zebrań Kolegium Prezesów.

Ryszard Bielec

20160512_184101 (1) 20160512_184153

M.K.