List Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

0711.2012

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy treść listu Okręgowej Komisji Rewizyjnej skierowany do Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacza. Zapraszamy do zapoznania się z listem: List Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku z 06 11 2012r do Marszałek Sejmu RP