Informacja o grantach w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku

0212.2022

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku informuje, że we współpracy z Oddziałem Regionalnym ARiMR w Gdyni doprowadzono do podpisania umów o granty z 11 ROD na łączną kwotę 1 152 812,86 zł, w ramach Programu PZD i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych” (w I, II, III, IV, V turze).

Ponadto w V turze czekają na weryfikację wnioski 2 ROD o łącznej wartości 200 000,00 zł oraz 1 „wniosek zbiorowy” Okręgu Pomorskiego, w którym ujęte są 14 ROD na łączną kwotę 1 438 219,00 zł. Z informacji otrzymanych wynika, że te wnioski przeszły ocenę merytoryczną i czekają na podpisanie umów.

W VI turze wnioski o granty złożyły 3 ROD o łącznej wartości 300 000,00 zł oraz 3 „wnioski zbiorowe” Okręgu Pomorskiego, w którym ujęte są 81 ROD na łączną kwotę 6 589 564,22 zł..

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku zachęca pozostałe Zarządy ROD, które dotychczas nie złożyły jeszcze wniosków, o ubieganie się o granty z Programu PZD i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Dyrektor Biura

Andrzej Łockiewicz

 

Galeria