XIX posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

3107.2019

W dniu 30 lipca 2019 r. w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się XIX i zarazem ostatnie w kadencji 2015-2019 posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku. W posiedzeniu uczestniczyło 30 członków Okręgowej Rady, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski i członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz  mecenas Tomasz Terlecki reprezentujący Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego.

Na apel Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Bogusława Dąbrowskiego uczestnicy narady uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej Jadwigi Lewandowskiej – członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz wieloletniego Prezesa ROD im. mjr. Henryka Sucharskiego w Wejherowie.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Józef Matwies, który rozpoczął naradę od wręczenia srebrnych odznak „Zasłużony Działkowiec” członkom Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku.

Zebrani powołali Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Leonard Niewiński, Wojciech Pera i Ryszard Gurtiaków.

Prezes Matwies w swoim wystąpieniu przedstawił przede wszystkim:

  • sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD za kadencję 2015-2019
  • stan przygotowań Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku do Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Gdańsku w dniu 14 września 2019 r., w tym spotkań przedzjazdowych
  • stan przygotowań Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku do Okręgowych Dni Działkowca w ROD „Zielony” w Gdyni w dniu 17 sierpnia 2019 r.

Ponadto przedstawił:

  • ocenę walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD Okręgu Pomorskiego PZD w roku 2019

 

Prezes Okręgu odczytał obszerne fragmenty sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD za kadencję 2015-2019, przedstawił również główne tezy wynikające z jego treści oraz podziękował członkom Okręgowej Rady Pomorskiej PZD oraz Przewodniczącemu wraz z członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD za ich działalność, aktywność i zaangażowanie podczas mijającej kadencji.

Po krótkiej dyskusji, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Leonard Niewiński przedstawił projekty uchwał:

nr 59/XIX/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia przedłożonego przez Okręgowy Zarząd Pomorski PZD sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku za kadencję 2015-2019.

nr 60/XIX/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wzgórzu” w Gdańsku.

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku przy frekwencji wynoszącej 79 % podjęła uchwały jednogłośnie.

 

W dalszej części posiedzenia Prezes Okręgu poinformował o stanie przygotowań do X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się w dniu 14 września 2019 r. w Gdańsku oraz o konferencjach przedzjazdowych, które zostały zaplanowane na koniec sierpnia, a zawiadomienia o ich odbyciu zostały przygotowane w biurze Okręgu i wysłane do delegatów na X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

Ponadto poinformował o końcowej fazie przygotowań do Okręgowych Dni Działkowca, które odbędą się w ROD „Zielony” w Gdyni dnia 17 sierpnia 2019 r.

W punkcie dotyczącym informacji z Krajowej Rady PZD głos zabrał mecenas Tomasz Terlecki reprezentujący Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego.

W swoim wystąpieniu odniósł się przede wszystkim do następujących tematów:

- zainteresowania PZD przez media publiczne;

- kierunku zmian proponowanym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stanowiących zagrożenie dla ROD;

- nowelizacji ustaw: Prawo budowlane, gospodarka nieruchomościami, ustawa „śmieciowa”, ustawa „energetyczna”, uznając, że wprowadzone zmiany do tych ustaw stanowią sukces, który jest zasługą całego Związku.

Odnośnie Statutu PZD mecenas Terlecki przytoczył propozycje zmian tego aktu, jednocześnie twierdząc, że jeśli nie ma potrzeby, to nie należy zmieniać Statutu PZD. Poinformował również o trwających pracach nad aktami wewnątrzzwiązkowymi mającymi na celu zwiększenie efektywności pracy organów ROD.

Członkowie posiedzenia wysłuchali wystąpienia z wielką uwagą, a po jego zakończeniu zadawali pytania, uzyskując satysfakcjonujące odpowiedzi.

Ożywiona dyskusja dotyczyła m.in. własności infrastruktury na terenie ROD, uwzględniania ROD jako niezbędnych terenów zielonych w miastach, zwiększenia znaczenia ROD jako istotnego elementu polityki senioralnej, nabywania działek przez cudzoziemców, bałaganu organizacyjnego panującego w zlewniach wód, zadań inwestycyjno-remontowych, wykonywania prac społecznych oraz uznania PZD jako partnera społecznego . W dyskusji udział wzięli m.in.: Regina Zajkowska, Bogusław Dąbrowski, Franciszek Potulski, Jarosław Parus, Ryszard Gurtiaków, Jan Dyjak, Wojciech Pera.

Na zakończenie XIX posiedzenia Okręgowej Rady Pomorskiej Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przekazał podziękowania członkom Rady, Okręgowego Zarządu oraz pracownikom biura za wykonaną pracę oraz okazywaną członkom zespołów kontrolnych życzliwość, żywiąc jednocześnie przekonanie o kontynuowaniu w nadchodzącej kadencji dbałości o Polski Związek Działkowców.

Do podziękowań dołączył również Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, przekazując słowa uznania dla podejmowanych przez działaczy działań zmierzających do utrwalania ruchu działkowego działkowców oraz całego Związku. Słowa podziękowania skierował także do członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

 

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Stanisław Kasperek

Galeria