Jak otworzyć ogrody dla mieszkańców?

2404.2012

Współpraca rodzinnych ogrodów działkowych z miastem Tczewem jest przykładem dla całej Polski: jak otworzyć ogrody działkowe dla mieszkańców. Ogrody działkowe w Tczewie stanowią prawdziwe oazy zieleni dla miasta. Postępy w tej dziedzinie są możliwe także dzięki przychylnym regulacjom prawnym podejmowanym przez miasto. Aktualnie trwają prace nad zmianami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa. W opracowywanym Studium zaleca się docelowe rozszerzenie funkcji ogrodów działkowych o funkcję rekreacji ogólnodostępnej (np. sezonowej) polegające na udostępnieniu ich dla mieszkańców miasta okresowo lub na stałe, połączonej z funkcją targowiska ekologicznych płodów rolnych wytwarzanych przez działkowców.

Projekt zmian w Studium będzie wyłożony do wglądu zgodnie z procedurą planistyczną (przybliżony termin: trzeci kwartał 2012 r.).