Ogłoszenie o pracę

2706.2018

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku poszukuje Kandydatów na stanowisko: Dyrektora Biura

Miejsce pracy: Gdańsk

  Opis stanowiska – osoba zatrudniona jako Dyrektor Biura będzie odpowiadać za:
 • Realizowanie na terenie Okręgu założeń, celów i zadań Polskiego Związku Działkowców wynikających ze Statutu PZD, Regulaminu ROD, uchwał organów nadrzędnych Związku oraz uchwał Okręgowego Zarządu PZD.
 • Organizowanie zebrań Okręgowego Zarządu, komisji problemowych, przygotowywanie odpowiednich materiałów, projektów dokumentów (uchwał, stanowisk, sprawozdań), prowadzenie odpowiednich rejestrów i pełnej dokumentacji merytorycznej Okręgowego Zarządu.
 • Terminowe i zgodne ze stanem rzeczywistym sporządzanie i przekazywanie do Jednostki Krajowej obowiązującej w Związku sprawozdawczości.
 • Prawidłowe funkcjonowanie biura Okręgu.
 • Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnie z przyjętą polityką Związku.
 • Obsługę prawną Okręgowego Zarządu i rodzinnych ogrodów działowych.
 • Rozpatrywanie skarg i zażaleń wpływających do biura Okręgu.
 • Prowadzenie skutecznych działań w zakresie prawnego zabezpieczenia istnienia, funkcjonowania i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
 • Prowadzenie lub nadzorowanie negocjacji w sprawach dotyczących gospodarki gruntami.
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z Zarządami ROD, organizowanie narad i szkoleń osób funkcyjnych.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem ogrodów i działek.
 • Reprezentowanie Okręgu w kontaktach z władzami lokalnymi i samorządowymi.
 • Nadzorowanie prawidłowego i terminowego prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.

  Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe: prawo lub administracja
 • Minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 • Prawo jazdy Kat. B.
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office, Internet)
 • Samodzielność, komunikatywność, inicjatywa w działaniu.
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 • Dyspozycyjność w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv w formie elektronicznej na adres: gdansk@pzd.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)". Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Związek Działkowców Okręg Pomorski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.