60lecie ROD im. Floriana Ceynowy w Wejherowie

1507.2015

W sobotę 4 lipca 2015 r. Rodzinny Ogród Działkowy im. Floriana Ceynowy w Wejherowie w Okręgu Gdańskim przy ulicy Nadrzecznej obchodził swoje 60 - lecie istnienia. Należy zaznaczyć, że ogród jest najstarszym ogrodem działkowym w Wejherowie. Szczegółowy opis ogrodu znajduje się na stronie internetowej www.rodwejherowo.pl, która istnieje od 2012 roku.

Obchody 60-lecia ogrodu rozpoczęły się o godz. 13.00 mszą świętą. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz na teren ogrodu. Kolejnym punktem w programie była wystawa prac plastycznych uczniów z Zespołu Szkół nr 3, której tematyką był jubileusz ogrodu.

Następnie zaproszeni goście i działkowcy udali się na miejsce koło placu zabaw, gdzie odbywały się dalsze uroczystości jubileuszowe.

Prezes Kazimierz Miotk przywitał zaproszonych gości, wśród których byli:

 • Czesław Smoczyński – Prezes Okręgu PZD i członek Krajowej Rady PZD
 • Mieczysław Kamiński – I Wiceprezes Okręgu PZD i opiekun ogrodu z ramienia PZD
 • Piotr Bochiński – Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa
 • Marcin Drewa – Wice Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
 • Grzegorz Gaszta – Przedstawiciel Powiatu Wejherowskiego – radny powiatowy
 • ks. Daniel Nowak – Ks. Dziekan, Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla
 • ks. Artur Jadanowski – wikariusz Parafii pw. Chrystusa Króla.
 • Jadwiga Lewandowska – Prezes ROD im. Sucharskiego
 • Ryszard Bielec – Prezes ROD im. J. Wejhera
 • Zbigniew Kwidziński, Maciej Węsierski – Prezesi firmy MAK

Kolejnym elementem było odczytanie historii Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F. Ceynowy. Następnie głos otrzymali zaproszeni goście, którzy przekazali na ręce prezesa ROD upominki.

Panowie Czesław Smoczyński i Mieczysław Kamiński przekazał dwa okazjonalne puchary:

 1. Puchar Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku od Pana Czesława Smoczyńskiego
 2. Puchar Prezesa Krajowej Rady PZD od Pana Eugeniusza Kondrackiego

Najbardziej zasłużeni działkowcy otrzymali srebrne i brązowe medale za wieloletnią działalność w ramach PZD. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F. Ceynowy przygotował dla wszystkich członków działkowców okazjonalne medale z okazji rocznicy.

Po oficjalnej części nastąpiło wspólne biesiadowanie działkowców. Dla uczestników biesiady przygotowano również liczne konkursy z nagrodami, m.in. tradycyjne przeciąganie liny. Dla upamiętnienia uroczystości działkowcy wykonali wspólne zdjęcie uczestników. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Od 1997 roku nieprzerwanie Prezesem Zarządu ROD im. Floriana Ceynowy w Wejherowie jest Pan Kazimierz Miotk. W ostatnich latach Rodzinny Ogród Działkowy wygrał liczne konkursy dotyczące ogrodów na szczeblu Ogólnokrajowym i Okręgowym. Nastąpił także rozwój jego infrastruktury m.in. modernizacja kanalizacji, częściowa modernizacja instalacji elektrycznych, podłączenie świetlicy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, przekształcenie działki nr 6 na miejsca postojowe dla działkowców.

Warto zaznaczyć, że w 2015 roku w Wejherowskim Budżecie Obywatelskim jednym ze zwycięskich projektów okazał się projekt p. Kazimierza Miotk „Zielona Szkoła – uczymy dzieci dbania o przyrodę”. Projekt czeka obecnie na realizację.

Ponadto ogród współpracuje z wieloma organizacjami z terenu miasta Wejherowa tj.:

 • koło pszczelarzy
 • ZS 3 w Wejherowie
 • Parafia Chrystusa Króla
 • Związek Emerytów i Rencistów
 • Uniwersytet III Wieku
 • Polski Związek Niewidomych i Niedowidzących w Wejherowie
 • Przedszkole Samorządowe Nr 2
 

Autorami zdjęć są: Dorota Bławat i Paweł Thiel.