Działkowcy do Trybunału Konstytucyjnego

1807.2012

Poniżej zamieszczamy list skierowany do Trybunału Konstytucyjnego przez Pana Bogusława Dąbrowskiego z ROD im. Grudzińskiego w Gdyni List do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 07 2012r