Strzały w ogrodzie - 19.11.2020

1911.2020

Problem dzików stal się problemem ogólnokrajowym, a na pewno problemem ogólno grodowym. Wiele naszych ogrodów boryka się z problemem buchtowania dzików na alejkach, ale i na terenie działek. Problem ten nasila się zwłaszcza w okresie jesiennym. Często, spotyka się całe stada dzików przemieszczające się z działki na działkę.

Najbardziej narażone są na „odwiedziny” dzików, ogrody położone w pobliżu skupisk leśnych. 

W ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni, we współpracy z Wydziałem Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni, podjęto wspólną akcję w celu fizycznego wyeliminowania dzików. W myśl zasad i wytycznych myśliwych, przez kilka dni trwało zanęcanie dzików. Dokarmianie odbywało się w wyodrębnionej części ogrodu, bezpiecznej dla działkowców.

Odstrzał dzików wywołał duże poruszenie wśród społeczności ogrodu. Zarząd otrzymał wiele informacji drogą elektroniczną od działkowców. Są w nich informacje potępiające tę metodę działania. Brak jest ze strony obrońców dzików propozycji rozwiązania corocznego problemu.

Czy problem dzików w ogrodzie, przy stosowaniu odstrzału uległ rozwiązaniu, na pewno nie i jesteśmy pewni, czy za jakiś czas powróci? Jednak jesteśmy przekonani, że to działanie, na krótki okres przyniesie oczekiwany rezultat.

 

Leonard Niewiński

Prezes Zarządu ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni

Galeria