Stanowisko z dnia 10.03.2017 w sprawie sytuacji ataków medialnych wobec PZD

1003.2017

Stanowisko

Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku podjęte na posiedzeniu w dniu 10 marca 2017 r.  w sprawie sytuacji ataków medialnych wobec PZD

Tereny zajmowane przez Rodzinne Ogrody Działkowe spełniają ważne funkcje społeczne. Obok miejsc  aktywnego wypoczynku przede wszystkim dla osób starszych, ale także osób niezamożnych, są dla działkowców wsparciem ekonomicznym a dla lokalnych społeczności oazami zieleni mającymi pozytywny wpływ na poziom czystości powietrza.

Jednak ogrody są zlokalizowane na terenach o niekiedy niemałej wartości, po które sięgają deweloperzy a także samorządy szukające źródeł dochodów dla swoich budżetów.

Atak na działkowców opiera się głównie na nagonce medialnej opłacanej przez zainteresowanych przejęciem terenów, ogrodów działkowych. Ewidentnym przykładem takich działań są losy warszawskich ogrodów działkowych, których próby przejęcia są oparte na działaniach niekiedy niezgodnych z prawem, ściganych obecnie przez prokuraturę.

Niemałą rolę w nagonce na ROD spełniają media, nagłaśniające przejawy patologii na ogół równie nieuzasadnionych jak sfałszowane oświadczenia osób wnoszących roszczenia majątkowe w stosunku do władz samorządowych lub Skarbu Państwa.

W Okręgu Pomorskim PZD skupionych jest ponad 50 tysięcy działkowców i w tak wielkiej społeczności zdarzają się działania naganne a niekiedy nawet niezgodne z prawem. Podobnie jak ma to miejsce wśród innych grup zawodowych lub społecznych. Jednak działalność organów statutowych PZD, działalność zarządów ROD oparta na obowiązującym prawie, jest nakierowana na wyegzekwowanie przestrzegania prawa przez działkowców.

W naszych staraniach o porządek i przestrzeganie prawa, fałszywe oskarżenia, dawanie wiary niesprawdzonym relacjom  lub też stawanie w obronie osób otwarcie łamiących obowiązujące zasady, osłabia efekty naszych wysiłków w jednocześnie w przekazie społecznym fałszywie przedstawia zarówno całą rzeszę działkowców jak i organy statutowe Związku.

Zwracamy się zatem do mediów o powściągliwość w przekazach o występujących niekiedy nieprawidłowościach, przede wszystkim bez rzetelnego sprawdzenia podstaw do wnoszenia oskarżeń.

Polski Związek Działkowców Okręg Pomorski nie stać na opłacanie mediów na poziomie przekazów od deweloperów dlatego odwołujemy się jedynie do profesjonalizmu i etyki wykonywania zawodu dziennikarskiego, aby przekazy dotyczące działania ROD były rzetelnie sprawdzone i weryfikowane.

Przy takim założeniu stworzymy wspólny front przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, tak aby działkowcy  mogli na swoich działkach spokojnie pracować a w odbiorze społecznym towarzyszył im szacunek dla ich pracy i umiłowania przyrody i w efekcie działalności pożytecznej dla ogółu społeczeństwa.

Niniejsze stanowisko przesyłamy do: - Prezesa Telewizji Polskiej - Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej” -Rady Mediów Narodowych, -Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, -Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz przekazujemy do wiadomości: -Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego, -Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Marii Fojt