Uprawa roślin cały rok - warsztaty w zakresie nowoczesnych technologii uprawy roślin przyjaznych dla człowieka i środowiska

0512.2018

W dniu 05.12.2018 r. w świetlicy ROD im. „Nad Wisłą” w Tczewie zostały przeprowadzone warsztaty na temat „Nowoczesne technologie uprawy roślin – przyjazne dla człowieka i środowiska”.

Celem spotkania – szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie ochrony i przywrócenia właściwości użytkowania gleby poprzez stosowanie nowoczesnych technologii uprawy roślin oraz ochrony wód gruntowych poprzez stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania i nawadniania/odwodniania.

Zajęcia prowadziły Panie ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników w Słupsku mgr Daria Jankowska we współpracy z mgr Dorotą Duch.

Uczestnicy wysłuchali wykładu popartego prezentacją na temat nawożenia, mikroklimatu na działce, metod ochrony roślin.

Omawiano też tematykę roślin wskaźnikowych w sąsiedztwie roślin, czy owadów pożytecznych itp.

Po przedstawieniu bogatego i ciekawego materiału odbyła się bardzo ożywiona dyskusja poparta wymianą doświadczeń.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał nieodpłatnie przyrząd do pomiaru kwasowości i wilgotności gleby oraz certyfikat ukończenia warsztatów.

Warsztaty są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Powyższą inicjatywę i jej realizację zawdzięczamy bardzo dobrej współpracy Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku z oddziałem SITR w Słupsku.

ROD Nad Wisłą w Tczewie

Galeria