Posiedzenie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku

1003.2017

W dniu 10 marca 2017 r. (piątek) odbyło się posiedzenia Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Obrady zostały otwarte przez Pana Prezesa Czesława Smoczyńskiego, który przywitał wszystkich zebrany członków Okręgowego Zarządu oraz Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku. Pan Prezes szczególnie przywitał przedstawiciela Krajowej Rady PZD Pana Piotra Gadzikowskiego.

Obrady rozpoczęły się od wręczenia pamiątkowych dyplomów za przeprowadzenie Powszechnego Przeglądu ROD w 2016 r.

Następnie przystąpiono do merytorycznej części obrad, które przede wszystkim dotyczyły sprawozdania z działalności Okręgu w 2016 r. Treść sprawozdania został odczytana przez Pana Prezesa Czesława Smoczyńskiego, który w swoim wystąpieniu omówił miniony rok w kontekście działania statutowego oraz ogólnej sytuacji PZD i ogrodów działkowych.

Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń dotyczących ogrodów działkowych. Związek i ogrody spotkały się z szeregiem problemów natury prawnej i medialnej. Doszło do niekorzystnych wystąpień organów Państwowych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich na czele, interpelacji poselskich podważających fundamenty działania ogrodów działkowych oraz szeregu ataków medialnych opartych na nieprawdziwych informacjach, które miały na celu oczernić i zniesławić społeczność ogrodową.

Rok 2016 minął w ogrodach pod znakiem Powszechnego Przeglądu ROD. W tym roku wszystkie Rodzinne Ogrody Działkowe zostały odwiedzone przez komisje przeglądowe, które badały stan zagospodarowania i funkcjonowania poszczególnych ogrodów. Jako wynik kontroli, do wszystkich ogrodów zostały skierowane zalecenia, które mają na celu poprawę działania, estetyki i prawidłowości funkcjonowania ogrodów.

Członkowie Okręgowego Zarządu podjęli stanowisko w sprawie ataków medialnych na Polski Związek Działkowców.  Skierowany został również apel do wszystkich działkowców Okręgu Pomorskiego o działanie na rzecz obrony ogrodów i PZD.

Pani Janina Wrzask, główna księgowa OZ zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r. oraz przedstawiła projekt preliminarza finansowego na 2017 r.

Pan Bogusław Dąbrowski jako przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku przedstawił treść sprawozdania OKR PZD w Gdańsku oraz protokołu z kontroli Okręgowego Zarządu.

Następnie Okręgowy Zarząd podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych za 2016 r. oraz preliminarza finansowego i planu pracy na 2017 r.

Pan Gadzikowski wita zebranych w imieniu swoim i Prezesa PZD. W swoim wystąpieniu odnosi się do problemów jakie ogrody działkowe mają na tle obowiązującej „ustawy śmieciowej”. W tym kontekście warto występować do radnych Rad Miasta o racjonalne uwzględnienie ogrodów działkowych w systemie odbioru odpadów komunalnych.

Ponadto Pan Gadzikowski w obszernej wypowiedzi odniósł się do sytuacji PZD wobec kolejnych ataków medialnych. szczególnie omawiając lutowy materiał "Magazynu Ekspresu Reporterów".

Prezes Smoczyński informuje zebranych o centralnych obchodach jubileuszu 120 lecia ogrodów działkowych, które odbędą się w Grudziądzu na terenie ROD „Kąpiele Słoneczne”.

Na zakończenie Prezes Czesław Smoczyński podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

M.K.