Jak dbać o bezpieczeństwo w ROD?

2810.2018

Sezon jesienno-zimowy to czas, w którym na działkach dochodzi do licznych kradzieży i dewastacji altan. Informacje o tego typu zdarzeniach przekazywane są przez lokalne media niemal każdego dnia. Zdarza się również, że ogrody działkowe stają się miejscem przestępstw kryminalnych, co głęboko godzi w dobrą reputację Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako bezpiecznego i rodzinnego miejsca. Jak dbać o bezpieczeństwo w ogrodach?

Jesień i zima to czas mniejszej aktywności działkowców. Fakt ten wykorzystują nie tylko bezdomni, którzy szukają schronienia w altanach, ale także złodzieje i przestępcy. Aż 70% włamań dokonywanych jest właśnie w tym czasie, ponieważ ogrody działkowe świecą wówczas pustkami.

Z jakimi zagrożeniami najczęściej spotykają się działkowcy? Z ankiety przeprowadzonej w 2017 roku przez PZD wynika, że aż 90% zarządów ogrodów przyznaje, iż odnotowują u siebie przypadki kradzieży i włamań. Inne istotne problemy to: dewastacje sprzętu oraz roślinności, podrzucane śmieci przez osoby postronne oraz podpalenia altan. Z pewnością

Recepty na stuprocentowe bezpieczeństwo nie ma, jednak w dużej mierze zależy ono od zaangażowania całej społeczności ogrodowej i stałej współpracy ze służbami porządkowymi.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

- Nie zostawiać w altance i „na widoku” przedmiotów wartościowych

- Nie opowiadać nikomu o tym, co przechowujemy na działce

- Oznakować swój sprzęt, a najlepiej także ubezpieczyć

- Być czujnym jeśli zobaczymy osoby nieznajome, które bez celu chodzą po ogrodzie

- Powiadamiać policję o podejrzanie zachowujących się osobach

- Założyć solidne zamki i drzwi w swojej altanie, ewentualnie systemy alarmowe, kamery, rejestratory ruchu

- Kontrolować swoją działkę w okresie zimowym

Również zarządy ogrodów mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na terenie ROD. Przede wszystkim powinny rejestrować wszystkie negatywne zjawiska dziejące się w ogrodzie - muszą w tym celu przekonać działkowców o konieczności zgłaszania szkód. Ponadto raz w roku kolegia prezesów winny spotkać się z władzami policji w każdym mieście i nieustannie wyrabiać wśród policjantów nawyk bywania w ogrodach.