ROD im Grudzińskiego w Gdyni popiera Apel Krajowej Rady

0712.2012

"Społeczność działkowa naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni odpowiadając na Apel Krajowej Rady PZD z 29.11.2012 roku wyraża pełne poparcie dla treści w nim zawartych." - czytamy w liście skierowany przez ROD im Grudzińskiego w Gdyni do Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego.

Treść listy zamieszczamy poniżej:

List ROD im kmdr ppor J Grudzińskiego z dnia 05 12 2012 r do Krajowej Rady PZD