ROD ,,Narwik” ogłasza przetarg

0808.2019

Przetarg na budowę "Wiaty ogrodowej" położonej na terenie ROD "Narwik" przy ul. Zawiślańskiej 9 w Gdańsku według projektu budowlanego, który posiada Zamawiający

dla Polskiego Związku Działkowców Zarząd ROD "Narwik" w Gdańsku

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Narwik" z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Zawiślańskiej 9,

e-mail: rodnarwik@wp.pl

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000293886, NIP 587-15-32-228

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

„budowę "Wiaty ogrodowej" położonej na terenie ROD "Narwik" przy ul. Zawiślańskiej 9 w Gdańsku według projektu budowlanego, który posiada Zamawiający"

Miejsce i termin składania ofert: w wersji papierowej w biurze Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Narwik" w Gdańsku, ul. Zawiślańska 9, 30.08.2019 r. godz. 17.00-18.00)

lub

elektronicznie na adres: rodnarwik@wp.pl  

do dnia 7.09.2019 r. do godz. 15.00

Komisja przetargowa przystąpi do wyboru oferty w dniu 11.09.2019 r. o godz. 15.00. Termin wykonania zamówienia:  30.11.2019 r.

 

Wszelkie informacje niezbędne do opracowania oferty przetargowej udzieli p. Jan Janiak Tel. 532 365 583, mail: rodnarwik@wp.pl

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 –formularz oferty
Załącznik nr 2 –wzór umowy
Załącznik nr 3 –kosztorys
Załącznik nr 4 –decyzja Prezydenta Miasta Gdańska
 
 

 

Do pobrania