ROD im. J. Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetarg

2201.2020

Przetarg na budowę „Domu Działkowca” położonego przy ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim według projektu budowlano-wykonawczego, który posiada Zamawiający

dla Polskiego Związku Działkowców Zarząd ROD im. Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Podmiejskiej, 83-000, e-mail: rodimkoch@gmail.com

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000293886, NIP 587-15-32-228

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

„budowę „Domu Działkowca” położonego przy ul. Podmiejskiej w Pruszczu Gdańskim według projektu budowlano-wykonawczego, który posiada Zamawiający”

Miejsce i termin składania ofert: w wersji papierowej w biurze Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim, ul. Podmiejska, 83-000 (sobota godz. 12.00-13.00)

lub

elektronicznie na adres: skarbnik@rodjkoch.pl  

do dnia 4.02.2020 r. do godz. 13.00

Termin wykonania zamówienia:  3 miesiące od daty podpisania umowy

Wszelkie informacje niezbędne do opracowania oferty przetargowej udzieli p. Elżbieta Biegańska Tel. 604 222 769, mail: rodimkoch@gmail.com

lub

p. Michał Klawikowski tel. 668099434, mail: skarbnik@rodjkoch.pl

Załączniki do pobrania pod adresem:

https://1drv.ms/u/s!Aqs629FAQhqKgZYjwSwC8NaiTO1sLQ?e=GmeIBe

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 –formularz oferty
  • Załącznik nr 2 –wzór umowy
  • Załącznik nr 3 –kosztorys
  • Załącznik nr 4 –decyzja UM w Pruszczu Gdańskim