Zatrudnimy Główną księgową/Głównego księgowego

0109.2020

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Głównej Księgowej/Głównego Księgowego

Miejsce pracy: Gdańsk

Opis stanowiska:

osoba zatrudniona jako główna księgowa/główny księgowy będzie odpowiadać za:

 • Prowadzenie pełnej księgowości Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku oraz współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi z terenu Okręgu Pomorskiego PZD na dedykowanym programie
 • Obliczanie i odprowadzanie składek ZUS, podatku PIT
 • Prowadzenie rejestrów: NIP, REGON, kont bankowych ROD
 • Bieżące ściąganie i rozliczanie należności i terminowe realizowanie zobowiązań

Wymagania:

 • Wyższe kierunkowe: finanse, rachunkowość
 • Wieloletnie doświadczenie w obszarze księgowości, windykacji i rozliczeń
 • Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość programów księgowych oraz pakietu MS Office
 • Samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, sumienność, inicjatywa w działaniu oraz dobra organizacja pracy
 • Dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Determinacja w realizacji wyznaczonych celów
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań
 • Zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Atmosferę opartą na współpracy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi
 • Pracę w bardzo dogodnej lokalizacji w centrum Gdańska-Wrzeszcza
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • Życiorys (CV)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie  zawodowe
 • Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Aktualne dokumenty potwierdzające, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (w przypadku pierwszeństwa przy zatrudnianiu)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w formie elektronicznej na adres: gdansk@pzd.pl do dnia 30 września 2020 r.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Związek Działkowców Okręg Pomorski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem bieżącej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w przypadku rekrutacji nie dłużej niż 2 lata.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Galeria